Програми для керівного складу підприємств


Програма «Бухгалтерський та податковий облік для керівного складу підприємств»

Дана програма передбачає індивідуальне консультування керівного складу діючих підприємств з питань бухгалтерського та податкового обліку, а також початківців, які мають на меті створити власний бізнес. Програма не має на меті детальний розгляд усіх аспектів ведення бухгалтерського та податкового обліку, а передбачає формування у керівного складу розуміння того, що ж таки відбувається на підприємстві та як мінімізувати свої ризики.

Деталізація програми (тематика сесій, кількість годин, формат сесій) відбувається з урахуванням побажань кожного слухача та виходить із специфіки діяльності підприємства. Орієнтовний перелік тематичних сесій наведено нижче:

Сесія 1. Нормативно – правова база бухгалтерського обліку в Україні

Короткий зміст сесії:
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО). Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).

Сесія 2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Короткий зміст сесії:
Поняття рахунку та подвійного запису у бухгалтерському обліку. Облікова політика підприємства. Документація, вимоги до оформлення. Розуміння оборотно – сальдової відомості. Перше знайомство з балансом підприємства.
Управлінський облік та управлінська звітність. Податковий облік та податкова звітність.

Сесія 3. Фінансова звітність на підприємстві

Короткий зміст сесії:
Баланс. Звіт про фінансові результати. Аналіз фінансово – господарського стану підприємства: показники рентабельності, ділової активності, ліквідності, фінансової стійкості та акціонерного капіталу. KPI та їх роль у діяльності підприємства.

Сесія 4. Податковий облік та податкова звітність

Короткий зміст сесії:
Облік ПДВ. Податкова накладна, податкові зобов’язання та податковий кредит, реєстр податкових накладних. Податкова декларація з ПДВ.
Доходи та витрати. Податок на прибуток підприємства. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства.
Оподаткування доходів фізичних осіб. Заповнення форми 1ДФ.

Сесія 5. Наймані працівники та витрати на оплату праці

Короткий зміст сесії:
Трудовий та цивільно – правовий договір. Розрахунок основної заробітної плати. Індексація заробітної плати. Чергова відпустка. Інші виплати найманим працівникам.
Облік витрат на соціальне страхування. Єдиний соціальний внесок. Звітність до органів Пенсійного фонду України.

Вибрати консультанта

Консультування можливо проводити дистанційно за допомогою Skype